Go to Top O projektu
cs/en
O projektu

Olomouc patří k šesti největším městům v České republice, které svým významem, přinejmenším kulturně-historickým, přesahuje národní hranice. Je považováno za univerzitní město, je turisticky atraktivní a světově známý průvodce Lonely Planet je zařadil do žebříčku skrytých klenotů Evropy. Přesto si jeho politická reprezentace i občanská společnost uvědomují, že v řadě podobných evropských měst mohou existovat inspirativní příklady, jejichž implementace by mohla vést ke zvýšení životní úrovně, a to při zvýšení odpovědnosti a dodržování strategie trvale udržitelného rozvoje.

Konference Nové vize městské politiky. Středně velké evropské město ve 21. století je hlavním výstupem projektu, který podpořil Mezinárodní visegrádský fond.

Má za cíl vytvořit prostor pro výměnu zkušeností zástupců evropských měst a univerzit a dalších odborníků v oblasti rozvoje měst střední velikosti, jakým je i Olomouc. Našim záměrem je představit úspěšné projekty z evropských měst, které by mohly být inspirací pro městské vládnutí ve střední a východní Evropě. Tematicky je konference zaměřená na budování vztahu univerzity a města a zejména na příklady dobré praxe při zapojování občanů do rozhodování v městech. Výstupem projektu je analýza, která bude reflektovat výsledky konference.

Konferenci organizujeme společně se statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi Tranzice Wekerle z Budapešti, Laboratoří sociálních výzkumů a inovací Stocznia z Varšavy a Trnavskou alternativou z Trnavy.