Go to Top Keyspeaker
cs/en
Přednášky
BENJAMIN R. BARBER (USA)
Benjamin Barber ve své knize If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (Kdyby primátoři vládli světu: nefunkční státy, rostoucí města) upozorňuje na přínos nadnárodní spolupráce a občanské angažovanosti. Klade důraz na spolupráci měst, která jsou na rozdíl od národních států řízena efektivně a demokraticky, a měla by proto převzít vůdčí roli ve vládnutí světem. Argumentuje, že náš svět je propojen – máme nemoci bez hranic, lékaře bez hranic, technologie bez hranic. Jediné, co chybí, jsou občané a demokracie bez hranic. Řešením nejsou ani stávající mezinárodní organizace, ani národní státy, jelikož nejsou na nové globální výzvy připraveny. B. Barber upozorňuje na skutečnost, že právě města jsou zdrojem globálních problémů a že příklad primátorů New Yorku, Eda Kocha nebo Michaela Bloomberga, dává naději, že je také budou umět úspěšně řešit. Doktor Barber navrhuje vytvořit parlament primátorů, který bude nejenom zdrojem nápadů, jak řešit problémy našeho propojeného světa, ale stane se i platformou pro přijímání konkrétních závazných rozhodnutí. Ve své olomoucké přednášce představí Benjamin Barber svou vizi o roli světových metropolí. Pokusí se však také nabídnout odpovědi na otázku, jaká by měla být role měst střední velikosti, mezi která patří i naše Olomouc.