Go to Top Program
cs/en
Program si můžete stáhnout zde v češtině a zde v angličtině.
14. 5. 2014
13:00 JAANA PUUKKA (FIN) Univerzity jako aktéři inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu
GASTONE AVE (IT) Univerzity a města, klíčový faktor pro udržitelný rozvoj středně velkých měst
14:30 TILMANN MÄRK (AT) Univerzita Innsbruck: významný hráč v městě střední velikosti
SVEN CASPERSEN (DK) Stategické partnerství mezi Univerzitou v Aalborgu a městem Aalborg
JOSEF JAŘAB (CZ) Transformace univerzit ve střední Evropě
17:00 - 19:00 BENJAMIN R. BARBER (USA) Aristotelův zlatý střed: Jsou města střední velikosti ideální pro globální vládnutí?
15. 5. 2014
09:00 CARL ZILLICH (DE) Městká komunita a akademická obec: Mezinárodní stavební výstava (Internationale Bauausstellung, IBA) Heidelberg jako klíč k urbanismu založenému na znalostech
ONDŘEJ ZATLOUKAL (CZ) Projekt Středoevropského fóra v Olomouci
JAKOB HURRLE (DE/CZ) Freiburg im Breisgau (Německo) – ekologie jako hlavní zásada rozvoje měst
LARS TATA (DE) UniverCity Bochum - síť, značka a strategický přístup pro budoucnost města Bochumi
10:45 ÁRPÁD KOVÁCS (HU) GÁBOR SZOHR (HU) Vytvoření inkluzivního místa: znovuobjevení náměstí Telekiho v Budapešti, které vzešlo z komunity
PETR KLÁPŠTĚ (CZ) Participativní architektura a plánování. Jak nastavit role občan - architekt - veřejná správa v participativních procesech
14:00 GRAŻYNA CZAJKOWSKA (PL) Sopoty – město prvního participativního rozpočtu v Polsku. Zkušenosti a kritické zamyšlení po uskutečnění tří ročníků
PIOTR DRYGAŁA (PL) MARCIN BAZYLAK (PL) Participativní rozpočet v Dąbrowie Górniczej – spolurozhodování, dialog, občanské vzdělávání a změna ve správě lokální komunity
JAROSŁAW OGRODOWSKI (PL) Zapojení občanů města do procesu rozhodování – příklad participativního rozpočtu Lodži
15:45 JAN MENCWEL (PL) Mezi protestem a participací - finské domky ve Varšavě
MARIA NOWAK (PL) Gdyňský dialog se seniory – občanský panel a průzkum veřejného prostranství seniory v Gdyni
MATEJ LANČARIČ (SK) Projekt EKOFEST a zapojenie občanov do tvorby politiky životného prostredia v meste Trnava
16. 5. 2014
09:00 - 10:30 TRACEY WHEATLEY (HU) Jak inspirovat k občanské participaci: role městské iniciativy Tranzice
10:45 - 12:15 PETR KLÁPŠTĚ (CZ) Jak naplánovat participativní projekt: Praktická tvorba plánu participace na veřejném projektu